กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อประชาชน 2024 ( The campaign promoting good oral health for Thai people 2024 )

Social media campaign

ทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถตรวจสอบการรณรงค์ส่งเสริม "สุขภาพช่องปากที่ดีเพื่อประชาชน" 2 เมษายน 2567 พบกับกิจกรรมต่างๆ
1. ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน (ได้ตรวจสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนแล้ว)
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำคลินิกทันตกรรม(ให้คำแนะนำและแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน)
3. มอบของที่ระลึกเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก (มอบของที่ระลึกในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง)


 

Information

jaruwan.d@psu.ac.th

Tambon Hat Yai, Hat Yai District Songkhla 90110 Thailand
Tambon Hat Yai
90110
Thailand

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Faculty of Dentistry. Prince of Songkla University )