PROGRAM PROMOSI KESIHATAN PERGIGIAN DI GIAT MARA BUKIT MERTAJAM SEMPENA WORLD ORAL HEALTH DAY 2024

Campaign

Pemeriksaan dan rawatan pergigian

ceramah, soalan dan quiz

pameran

permainan interaktif

latihan memberus gigi

nasihat kesihatan Pergigian 


 

Information

5460 Jalan Permatang Tinggi
14100 Bukit Mertajam
Pulau Pinang
Malaysia

Giat Mara Bukit Mertajam